SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İNŞA ETMEK


İşletmemiz, çevresel duyarlılıkların öncelikli olarak değerlendirilmesi vizyonu ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, personelinden misafirlere kadar olan her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak benimsemiştir.

Başlarken

Değerli Paydaşlarımız,

Bugünün dünyasında işletmelerin sürdürülebilirliği, hem işletme içi operasyonlarda hem de işletmenin toplum ve çevre ile olan ilişkisinde kritik bir öneme sahiptir. Bizler de, misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutarken, aynı zamanda doğal kaynaklarımızın korunmasına, topluma ve çevreye katkıda bulunmaya önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuz, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket etmek üzerine kurulu.

Sürdürülebilirlik vizyonumuzun işletme faaliyetlerimizde nasıl yansıdığını ve bu doğrultuda ilerleme kaydettiğimizi göstermektedir. Bu raporda, çevresel etkimizi azaltmak için aldığımız önlemler, topluma katkı sağlamak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, çalışanlarımızın eğitimi ve farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımız ve daha birçok konuda detaylı bilgi sunulmaktadır.

Ancak, sürdürülebilirliğin bir süreç olduğunu unutmamalıyız. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın devam ettiğini ve gelecekte daha fazla adım atacağımızı vurgulamak isteriz.

Sonuç olarak, sürdürülebilirliğin önemini kabul ediyor ve şirketimizin sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz. Bu raporun, sürdürülebilirliğin bir parçası olduğu işletme faaliyetlerimizin şeffaflığını artırmak ve paydaşlarımızla iş birliği içinde daha sağlıklı bir dünya için çalışmaya devam etmek için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz.

Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.


 

Serkan POLAT

Genel Müdür


 

Sürdürülebilirlik yaklaşım ve uygulamalarımız

Side Sun Hotels misafirlerinin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

Otelimizde kalite, çevre, sağlık, güvenlik, insan hakları, sosyal, kültürel, risk ve kriz yönetimi konularını kapsayan ve sürekli iyileştirmeyi yönlendiren uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulanır. Tesisimiz sistemi açık, şeffaf, profesyonel, güvenilir ve adaletli olarak sürdürülebilirlik esasları sağlamaktadır.

Önce İnsan

Side Sun Hotels faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kabul görmüş tüm insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve bu kapsamdaki tüm mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlar. Bu doğrultuda tüm misafir ve çalışanlarımızı ırk, renk, cinsiyet, din, görüş, yaş, sosyal ve medeni durum, aile kökeni, fiziksel veya zihinsel engel ayrımı yapılmaksızın eşit olarak değerlendiririz.


 

Herkes için erişilebilirlik

Tesisimiz içerisindeki alan ve faaliyetler, operasyonun niteliğine uygun olarak, engelli bireyler tarafından erişilebilir niteliktedir.

Bu kapsamda, tesisimizde engelli personel istihdamını desteklemekteyiz.

Otelimizde engelli misafirlerimiz için özel hazırlanmış 2 oda ve 3 wc bulunmaktadır.

Tesis içerisinde bulunan alanların girişleri tekerlekli sandalyeye uygun genişlikte tasarlanmıştır.

Yürüyüş yolları tekerlekli sandalyeye uygun olup eğimli rampalar mevcuttur.

Asansörlerin genişliği tekerlekli sandalyeler için uygundur.

Otelimiz personeli, engelli bireylerin konaklamaları sırasında her türlü yardımı sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak için özel hizmet sunmaya hazırdır.

Misafir Deneyimi

Otelimizde misafir deneyimi sürdürülebilir unsurlar da dahil olmak üzere günümüz şartlarına ve değişen tüketim kültürüne odaklanarak sürekli yenilenmektedir.

Misafir deneyimi analizleri yapılmakta ve aldığımız geri bildirimler dahilinde, yatırımlarımızı misafirlerimizin talep ettiği alanları geliştirmek için yönlendiriyoruz.


 

Çevreye Saygı

Dünyada saygın olabilmek için çevreye ve insana saygılıyız. Misafirlerimizin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesini hedeflemekteyiz. Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

Enerji kaynaklarımızın sınırlı olduğunun bilincinde olup, daha az enerji ve su tüketimini desteklemek için tüketim verilerimizi takip ediyor, çalışanlarımızı bilinçlendiriyor, enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak maksadıyla çalışmalar yapıyoruz. Çevreye zarar vermemek için atıklarımızı ve tehlikeli atıklarımızı geri dönüşüm ilkeleri çerçevesinde doğayı kirletmeyecek şekilde değerlendiriyoruz. Bölgemize özel bitki ve hayvan türlerini korumak için özen gösteriyoruz.


 

Yasal Uyum

Tesisimiz Ulusal ve uluslararası yasalara uyumlu çalışmaktadır.

Tesisimiz 2023 yılında 1.Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası almıştır.

 

 

ISO 9001: 2015

 

 

ISO 14001:2015

 

 

ISO 22000:2018

 

Tesisimiz Mavi Bayraklı Plaj

 

Tesisimiz 2019 yılında Sıfır Atık Sertifikası almıştır.

 


 

İletişim

Side Sun Hotels olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı paydaşlarımızla paylaşarak geliştirip iyileştirmeyi hedefliyor ve paydaşlarımızın katılımlarını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Çalışanlarımız

Birebir görüşmeler ve grup toplantıları, eğitim ve çalıştaylar, performans değerlendirme ve kariyer geliştirme toplantıları, faaliyet raporları ve anketler

Misafirlerimiz

Misafir Memnuniyet Anketleri, İstek Formları, Çevre anketleri, İletişim Formları, Sosyal Medya

Tedarikçiler

Satınalma şartnameleri, Tedarikçi denetimleri, Performans Değerlendirme Sistemi, Toplantılar, Görüşmeler

Kamu Kuruluşları

Toplantılar, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporu

Üniversiteler ve Akademisyenler

Stajyer Programı, konferans-toplantı katılımı, burslar

Basın

Röportajlar, basın bültenleri

Yerel Topluluklar

Sosyal Projeler, bilgi talepleri (gerektiğinde), faaliyet raporları, toplantılar

Büfelerimizde yerel lezzetleri ön plana çıkarıyor, misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz.

Çiftliğimiz, sebze yetiştiriyoruz ve büfelerimizde kullanıyoruz.

Doğa dostu otel olarak çocuklarımıza da doğa sevgisini aşılıyoruz.

Minik çiftçilerimiz ile tanışın. Farm alanında çocuklarımız, minik tarlalarını; toprağa atılan tohumdan toplanan mahsule kadar, tatilini yapmaya gelen yeni minik çiftçilerimize devrederek yetiştiriyorlar. Tarlasındaki bitkilerin yaşam serüveninin sürekliliğini sağlamanın mutluluğunu, iş birliği ve paylaşımın önemini, geleceğin büyükleri olarak kavrıyorlar.
Bu basit döngü, dünyada bir sonraki nesle nasıl bir doğa bırakmamız gerektiğini, kaynak kullanımını, üretmenin önemini, kolektif çalışma ve sürdürülebilirliği uygulamalı

Çevre Eylem Planı Yıl Sonu Değerlendirmesi

Tesisimizde, ambalaj atıkları ile ilgili olarak, geri dönüşüm kutularını tesisin bütün alanlarında  mevcut  olup,  ayırma,  toplama,  depolama  ve  geri  dönüşüm –kazanım firmasına gönderimi sağlanmıştır. Tehlikesiz  atıklarımız Manavgat Belediyesi ile sözleşmeli ve lisanslı Ambalaj Atık Toplama Ayırma firmasına teslim edilir.

Tesisimizde  ortaya  çıkan  biyo  bozunur  tüm  atıklar,  üretimde  mutfak  kısmında ayrılmaya  başlamaktadır. 

Tesisimizde, personele cihazların tasarruflu kullanılması ile ilgili eğitimler, prosedürler anlatılmıştır. Elektrikli cihazların doğru kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler mevcut olup, Satın alma departmanı ve diğer departmanlar alınacak bir cihaz ile ilgili çevre etiketi,  enerji,  su,  doğalgaz  v.b.  tüketim  miktarlarını  değerlendirerek  cihaz  alımını gerçekleştirmektedir. Konu ile ilgili olarak Satın Alma birimi, Teknik Birim gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Tüm çalışmalar ile ilgili sürdürülebilirlik raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşırız.

 

 

Sürdürülebilirlik Raporu

 


Sürdürülebilirlik Politikamız

İşletmemizi çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında sürekli iyileştirmek,

Din, dil, ırk, yaş ve kültür ayrımı yapmaksızın istihdam fırsatları yaratarak, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına destek sağlamak,

İşletmemiz çatısı altında güvenli gıda üretimi ile atıkların azaltılmasını sağlamak ve israfın önüne geçmek,

Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen göstererek güvenli gıdalar sunmak,

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında çalışanlarımızın sağlık kontrollerini, eğitimlerini düzenli şekilde gerçekleştirmek

Eğitimli çalışanlarımızı eğitimlerine uygun pozisyonlarda çalıştırmak, eğitim hayatı devam eden veya eğitim almak isteyen çalışanlarımızı desteklemek,

Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin tamamında her türlü cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını temel insan hakkı olarak benimsemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranmak,

Su güvenliği kriterlerine uygun hareket etmek ve kişi başı su tüketimini düşürmek, tesislerimizde düzenli su analizlerini ve rutin kontrolleri yapmak, atık su hattına gönderilmesini sağlamak,

Tesislerimizdeki faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak, karbon salınımını ve sera gazı emisyonunu azaltmak,

Yenilenen tüm ekipmanlarımızın, daha az enerji tüketen ve çevreye duyarlı materyallerden oluşmasına özen göstermek,

Tesislerimizin tüm faaliyetlerinde başta yöresel ve ülkesel olmak üzere global ekonominin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak,

Teknolojik ilerlemeleri yakından takip etmek ve uyum sağlamayı prensip haline getirmek,

Çalışanlarımız arasında ‘’Eşit İş Yükü, Eşit Ücret’’ prensibini daima ön planda tutmak,

Doğal alanların ve kültürel miraslarımızın korunması adına üzerimize düşenleri yerine getirmek,

İşletmemizde iyi bir Atık Planı oluşturmak ve atıklarımızın lisanslı firmalarla bertarafını sağlamak,

Doğal kaynaklarımızın verimli kullanımı sağlamak amacıyla misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek,

Tesislerimizdeki faaliyetlerimizden kaynaklanan Karbon Ayak İzimizi azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve takibini sağlamak, bu bağlamda misafirlerimizi ve çalışanlarımızı ve çevremizdeki bireyleri toplu taşıma, bisiklet vb. egzoz emisyonu oluşturmayan araç kullanımına özendirmek,

İklim değişikliği ile birlikte gelen doğal afetlere karşı yaptığımız tatbikatlarla çalışanlarımızı bilinçlendirmek,

Sahilimizde Mavi Bayrak kriterlerinin devamlılığını sağlamak ve deniz canlılarının yaşam alanlarını korumak, sağlıklı bir şekilde üreme ortamı oluşturmak için çalışmalarda bulunmak,

Tesislerimize ait karasal alanlarda ekolojik sistemi korumak, istilacı türleri takip ederek çevremizdeki doğal yaşamın korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

Barış, istikrar, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı, etkin yönetim prensibine sahip olmak,

Sürdürülebilirlik için her türlü etkinlik ve etkileşim içerisinde olduğumuz paydaşlarımızla birlikte hareket etmek,  paylaşım içinde olmak,

YÖNETİM

Sürdürülebilir Satın Alma Politikamız


Sürdürülebilir Tedarik anlayışımızla, tedarikçilerimizin ve hizmet aldığımız tüm iş ortaklarımızın
Sürdürülebilir Turizme destek vermesini sağlamak,
Tedarikçilerimizle karşılıklı güven, etkin iletişim ve iş ortaklığı
anlayışı esas alan, uzun dönemli ilişkiler kurarak,
yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin sağlanması amacıyla karşılıklı kazanç ilkesini benimsemek,
İşletmemize ürün ve hizmet alımlarında ‘Adil Ticaret’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği’ ilkelerine uygun olarak hareket etmek
Yerli üretim ve hizmet sağlayıcıları tercih ederek,
yerel üreticinin geliştirilmesine ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak.
İthal ürünler sadece yerel alternatifler bulunmuyorsa ya da yerel alternatifler
beklenen ve istenen kalitede değilse tedarik edilmektedirler.
Etkin piyasa araştırması ile istenilen kalite, miktar ve zamanda,
en uygun koşullarla ürün ve hizmet temini sağlamak,
Tedarikçilerimizin, yasal yükümlülüklerini ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini karşılıyor olanlardan tercih etmek.
Tedarikçilerimizin çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, yasal mevzuatlarına uyuyor olmasına,
Çevre Yönetim Sistemine veya Uluslararası kabul görmüş bir sertifika sahibi olmalar arasından tercih etmek,
Satın Alma Süreçlerimizde kullanmak zorunda olduğumuz tek kullanımlık ve sarf malzemelerin geri dönüştürülebilir olanlarını tercih etmek.
Atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın alınması dikkatle yönetilmektedir.
Tedarik ettiğimiz ürünlerin doğa dostu olanlarını, tasarruflu,
geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış malzemeler tercih etmek,
Tedarikçilerimizin, çocuk işçi çalıştırılması konusundaki ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde
tanımlanan mevzuatlara uyuyor ve çocukların eğitimlerini engellemiyor olmasına dikkat edenleri tercih etmek,
Tedarikçilerimizi, yaban hayatını,hayvan haklarını ve doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat edenleri tercih etmek,
Tedarikçilerimizi,çalışanlarına sağladığı şartların ulusal ve uluslararası düzenlemelere
uygun olmasını ve insan haklarına önem veren paydaşlar arasından tercih etmek,
Tedarikçilerimizi tercih ederken; rüşvet, yolsuzluk, çıkar çatışmasına müsaade edecek durumlardan kaçınıyor,
iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını koruyor ve her alanda yasal mevzuata ve ticari etik kurallarına uygun çalışıyor olmasına dikkat etmek,
Satın alma aşamasında Yöresel ve Kültürel ürünler tercih edilerek,
ülkemizin sosyoekonomik yapısını güçlendirmek ve kültürünün tanıtımını sağlamak,

YÖNETİM

ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

SİDE SUN HOTELS şartlarına uygun bir ortam sağlanarak her zaman daha iyisini yapabileceğimiz inancıyla kendimize “sürekli iyileştirmeyi” amaç edinmiş bir kurumuz. Misafirler, çalışan, tedarikçiler ve 3.tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını önceden tespit ederek maksimum seviyede memnuniyet sağlamayı, tüm herkesin şikâyetlerini istedikleri an bize ulaştırabilmelerini sağlamayı ve haklarını korumayı, misafirler, çalışan, tedarikçiler ve 3.tarafların için güvenli gıdaların sağlanmasını ve çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği ile ilgili tüm faaliyetleri yapmayı ve Entegre Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilir şartlarını yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

Hizmet kalitemizi ve memnuniyetlerini sürekli ölçer ve iyileştiririz.

Otellerin sunduğu imkânların birbirine bu kadar yakınlaştığı dönemde sunduğumuz hizmetle Misafirler, çalışan, tedarikçiler ve 3.tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeye karşılayarak kaliteli servis anlayışından asla ödün vermeyiz.

Tüm faaliyetlerimiz ile ilgili yasal şartlara uyarak, uluslararası standartlar doğrultusunda çalışarak Türkiye de lider dünyada tanınır bir otel olmayı hedefleriz.

İşletmemizde gıdaların hammadde alımı, depolanması, hazırlanması ve sunum aşamalarında gıda güvenliği yasalarına, hijyen standartlarına uygun olarak, sağlıklı, hijyenik gıdalar üretir ve sunarız.

Misafirler, çalışan, tedarikçiler ve 3.tarafların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir.

Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.

Ekip çalışmasına ve eğitime verdiğimiz önemle, huzurlu çalışma ortamımızla, birbirimize ve ürettiğimiz hizmete sevgi, saygı ve güven ile çalışanlarımızın da misafirlerimiz kadar kendilerini ayrıcalıklı hissetmelerini sağlarız.

İçinde yaşadığımız çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla; Ülkemizde yürürlükte olan çevre ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz.

Satın alma faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerini tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alır, doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gayret ederiz.

Çevre bilincinin, sadece çalışanlarımızca değil, Misafirler, çalışan, tedarikçiler ve 3.tarafların ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlar ve yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma projeleri üretilmesine katkıda bulunuruz.

Bulunduğumuz yerlerde yüksek kalitede hizmet vermek, istihdam sağlamak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız.

YÖNETİM

Savunmasız Gruplar ve Çocuk Hakları Politikamız


Otellerimizin turizmde bölgede ki öncü kuruluşlardan biri olmamızın
verdiği bilinç ve sorumlulukla çocuklar ve savunmasız gruplar da dâhil olmak üzere
tüm misafirlerimizi eşit kabul ederek insan hakları ve çocuk haklarının
tüm şartlarını eksiksiz yerine getirmeyi hedeflemekteyiz, Kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve
özel ihtiyaç sahibi her bireyi korumak ve saygı duyulması gereken gruplar olduğunun farkındalığı ile
buna uygun olarak hareket etmek, Her çocuğu bir birey olarak tanımak, yaşama, gelişme ve korunma haklarına
saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak,
Savunmasız gruplar ve çocukların fizyolojik, psikolojik olarak olumsuz etki görecekleri her türlü yaklaşım ve istismardan
uzak tutulması gerektiğinin ve iletişimde hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin farkında olarak hareket etmek,
Tesis içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri,
kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar ve imkânlar sunmak,
Tüm personelimize savunmasız grupların korunması ve çocuk hakları
konularında bilgi sahibi olmasını sağlamak için düzenli eğitimler vermek ve sürekli gelişimlerini sağlamak.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızda yer alan
Sosyal Devlet anlayışı çerçevesinde gerekli yasal ve idari önlemleri almak, gerekli tüm koşulları iyileştirmek ve
çocukları hayata daha etkin ve mutlu katılımlarının sağlanmasına destek olmak.
Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin olmak,
Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi vermek,
gerekli görüldüğü durumlarda kolluk kuvvetlerini bilgilendirmek.

 

YÖNETİM

Çalışan Hakları ve Motivasyonu

Lojman Kullanımı

Personel lojmanları Side Sun Hotels’ de bu haktan faydalanmak isteyen tüm personelimizin kullanımına açıktır.

Eşitlik

Şirketimizde ve otelimizde gerek misafir gerekse personel olarak farklı din, dil, ırk mensupları bulunmaktadır. Temel prensibimiz hiç kimsenin cinsiyet, din, dil ve ırk konularında ayrımcılığa maruz kalmamasıdır. İK departmanı tarafından verilen oryantasyon eğitimlerinde de bu konu anlatılmakta ve personelin benimsemesi sağlanmaktadır. Ayrıca çalışan hakları ve bu konuya verilen önem İK Departmanı tarafından yapılan Oryantasyon eğitimlerinde vurgulanmaktadır.

Personel Servisleri

Değişik vardiyalarda çalışan personelimizin ulaşımını servis araçlarımız ile ücretsiz olarak sağlamaktayız. Çalışma saatlerine göre programı düzenlenen servis araçlarımız taşıma yapmaktadır.

Personel Yemekhanesi

Çalışanlarımız için personel yemekhanesinde çıkan tüm yiyecekler ücretsizdir. 14 günlük menüler dâhilinde en az 3 çeşit yemek, salata çeşitleri ve tatlı / meyve sunulmaktadır.

Çalışan Sağlığı

Otelimizde çalışanlarımızın faydalanabildiği Revir bulunmaktadır. İşyeri Hekimi’ nden ücretsiz destek almaları sağlanmaktadır.

Çeşitli özel hastaneler ile müdürlerimize tamamlayıcı sağlık sigortası imkanı sağlanmaktadır.

Çamaşırhane Kullanımı

Tüm çalışanlarımız için iş üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmekte ve steril olarak teslim edilmektedir.

Eğitim

Tesisimizde yıllık eğitim planları doğrultusunda farklı içerikte iç ve dış kaynaklı eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler ile personelimizin yetkinliği ve bilgi düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.

Oryantasyon eğitimleri, İşbaşı eğitimleri, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, İlkyardım eğitimleri, Yangın eğitimleri, Çevre koruma eğitimleri, Enerji verimliliği ve tasarruf eğitimleri, Yönetim sistemi eğitimleri, Kişisel gelişim eğitimleri, Hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri, Sürdürülebilir Turizm eğitimleri

Kariyer Yönetimi

Turizm öğrencilerinin çalışma hayatında tecrübe kazanmaları adına staj imkânı sağlamaktayız. Çalışanlarımızı eğitimlerle ve kariyer yönetimi programları ile desteklemekteyiz. Çalışanlarımızı mümkün olduğunca yetiştirerek ihtiyaç duyulan pozisyonları kendi bünyemiz dâhilinde karşılamayı amaç edinmekteyiz.

Çalışan Öneri ve Görüşleri

Çalışanlarımızın öneri ve görüşlerini değerlendirmek amacıyla Personel Memnuniyeti Anketi yapılmaktadır. Anket sonuçları titizlikle değerlendirilmekte ve gerekli iyileştirmeler planlanmaktadır.

 

Organizasyonlar

Her yılsonu, yılın yorgunluğunu atmak, kaynaşmak üzere tüm çalışanların eşleri ile birlikte katıldıkları “Personel Gecesi” düzenlenmektedir.

Her ay “Ayın Personeli seçimi yapılmakta ve kendileri ödüllendirilmektedir.

Her ay doğum günü olan çalışanların doğum günü kutlaması bir parti ile yapılmakta ve pasta kesilmektedir